Garantie

Op al onze artikelen zit 12 maanden garantie onverlet alle wettelijke bepalingen omtrent garantie en conformiteit. In dit jaar zorgen we ervoor dat eventuele problemen kosteloos worden opgelost.

Binnen de garantietermijn dragen wij zorg voor herstel of omruiling van het defecte artikel, aflevering van het ontbrekende onderdeel of, indien herstel of vervanging niet mogelijk is wordt de aankoopprijs vergoed. Voorrijd- en/of verzendkosten komen hierbij voor rekening van EWS BV.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onze garantie indien er sprake is van:

  • Beschadiging door opzet of door nalatigheid;
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Normale slijtage;
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Bij een ongegronde klacht kunnen wij je nog steeds helpen met een oplossing. De gemaakte kosten zijn dan echter voor eigen rekening.