Privacybeleid

Privacy en internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt je ip-adres en, indien mogelijk, je domeinnaam automatisch door onze server herkend. EWS BV bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op jouw computer

instellingen.wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. EWS BV heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Onder de HELP-functie van je browser vind je instructies voor het aanpassen van de instellingen met betrekking tot cookies.

Afmelden cookies

Je kunt je te allen tijde afmelden van cookies. Onder de HELP-functie van je browser vind je instructies voor het aanpassen van de instellingen met betrekking tot cookies. Let bij het afmelden van zowel de EWS BV als de 3rd party cookies er wel op, dat deze opt-out (afmelding) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. Zodra je via jouw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kunnen wij niet controleren of je je hebt afgemeld.

Jouw e-mailadres

Je e-mailadres wordt slechts bewaard indien je dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. EWS BV gebruikt je e-mailadres voor het doel waarvoor je het verstrekt hebt en voor andere marketing-en servicedoeleinden, voor zover je daarvoor toestemming hebt verleend. Je e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Informatie

Alle informatie die je vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing-en servicedoeleinden. Als EWS BV de informatie die van jou is bewaard, wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij je hierover vooraf informeren, zodat je de gelegenheid hebt je toestemming hiervoor te weigeren.

Wijziging gegevens

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als je vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van EWS BV zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Veilige verbinding

Tijdens het online bestellen op meubel-plein.nll worden jouw gegevens uiteraard beveiligd.